ספרי אר"ץ -הספרות התורנית של חכמי ארם-צובא

Reviews :

120.00

"ספרי אר"ץ" – הספרות התורנית של חכמי ארם-צובא –

ד"ר ירון הראל

הספר הוא ביבליוגרפיה עם פרשנות והערות, של כארבע מאות ספרים שחיברו חכמי ארם-צובא,הכוללים קורות חיים של המחברים, תצלומי שערי הספרים, פרוט תכני הספרים ומפתחות. הספר הנו פרי פעילותה של ועדת המחקר של מרכז מורשת יהדות אר"ץ בראשות פרופסור יעקב שויקה, ויצא לאור בשיתוף מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח. בנוסף, הספר הועלה על תקליטור מחשב המאפשר חיפושים בחתכים שונים לשימוש חוקרים, נוער ומוסדות תרבות ומחקר. הספר זכה בפרס "עמינוח", בשנת 2000 . ספר מחקרי מאת ד"ר ירון הראל הכולל כ-430 עמודי שער של ספרים שהוצאו לאור בחלב, מבוא מדעי, מפתחות ועוד.

*המחיר בשקלים כולל משלוח בארץ ישראל בלבד
*לרכישת מוצרים כולל משלוח לחו"ל נא לבצע קניה בדולרים בלבד

*Price in NIS(Shekels) includes shipping only in Israel.
*For international shipping – please make purchase in USD.
* Los precios en Shekel incluyen el envío solo en Israel
*Para envíos internacionales por favor realizar la compra en dólares.

את הספר ניתן לרכוש גם במשרדי מרכז מורשת אר"ץ
כתובת: רח' אהרונסון 4, ת"ד 4227, תל-אביב 68012
טלפון: 077-3219034
פקס: 153-773219034
דואר אלקטרוני:
office@aleppojews.co.il

 

קטגוריה:

תיאור

"ספרי אר"ץ" – הספרות התורנית של חכמי ארם-צובא –

ד"ר ירון הראל

הספר הוא ביבליוגרפיה עם פרשנות והערות, של כארבע מאות ספרים שחיברו חכמי ארם-צובא,הכוללים קורות חיים של המחברים, תצלומי שערי הספרים, פרוט תכני הספרים ומפתחות. הספר הנו פרי פעילותה של ועדת המחקר של מרכז מורשת יהדות אר"ץ בראשות פרופסור יעקב שויקה, ויצא לאור בשיתוף מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח. בנוסף, הספר הועלה על תקליטור מחשב המאפשר חיפושים בחתכים שונים לשימוש חוקרים, נוער ומוסדות תרבות ומחקר. הספר זכה בפרס "עמינוח", בשנת 2000 . ספר מחקרי מאת ד"ר ירון הראל הכולל כ-430 עמודי שער של ספרים שהוצאו לאור בחלב, מבוא מדעי, מפתחות ועוד.